Начало              Рисунки            Фотогалерия

Пети клас

25 ОУ „Д-р П.Берон” дълги години е БАЗОВО училище
към СУ „Кл.Охридски”. Студенти от специалностите „Българска филология” и „Славянски филологии” провеждат педагогическа практика при преподавателите ни по български език и литература – Ангелина Петрова и  Валя Кръстева.